BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVI/105/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 26 czerwca 2020 roku
w sprawie powierzenia  zadań  należących   do  wykonania   przez   powiatową   bibliotekę publiczną,  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  w  Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża.

        Na   podstawie  art.19 ust.3, art.20 a w związku z art. 20 ust.2 ustawy  z  dnia  27  czerwca  1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r., poz.1479) oraz  art. 5 ust.2 i art.12  ust. 8 a) ustawy      z  dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 920)  uchwala  się,  co  następuje:  

§ 1

 

      Powierza   się   od  dnia  1  lipca  2020 r.  do dnia   31  grudnia   2020 r.   Miastu  Łomża  do wykonania przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań powiatowej  biblioteki publicznej,    wynikających   z  ustawy  o bibliotekach.

 

§  2

 

     Upoważnia    się   Zarząd   Powiatu  Łomżyńskiego    do  zawarcia   porozumienia w  sprawie   realizacji   powierzonych  zadań   określonych   w   §  1.

 

§ 3

 

Uchwała  wchodzi  w  życie   z  dniem   podjęcia.     

                                        

         Przewodniczący Rady

              Jan Kuczyński

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2020 14:25
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 585 razy