BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIII/87/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 4 lutego 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

            Na podstawie § 45 ust.2 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/169/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4513, z 2018 r. poz. 1251, 4611), uchwala się, co następuje:

 § 1.

 

Zatwierdza się plany pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na rok 2020 stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

 

 § 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                                       Jan Kuczyński

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 lut 2020 12:46
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 622 razy