BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIV/152/05 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 24 maja 2005 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
Na podstawie art.45 ust.1 pkt 1 lit. b i ust.8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 91 poz.408, z 1992r. Nr 63 poz.315, z 1994r. Nr 121 poz.591, z 1995r. Nr 138 poz682 i Nr 141 poz 692, z 1996r. Nr 24 poz. 110, z 1997r. Nr 104 poz.661, Nr 121 poz.769, z 1998r. Nr106 poz.668, Nr 117 poz.756, Nr 162 poz. 1115, z 1999r. Nr 28 poz.255 i 256, Nr 84 poz. 935, z 2000r. Nr 3 poz.28, Nr 12 poz. 136, Nr 43 poz. 489, Nr 84 poz.948, Nr 120 poz.1268, z 2001r. Nr 5 poz. 45, Nr 88 poz.961, Nr 100 poz. 1083, Nr 111 poz.1193, Nr 113 poz. 984,poz. 1207, Nr 126 poz. 1382, 1383 i 1384, Nr 128 poz. 1407, z 2002r. Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1382, poz. 1383, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2003r. Nr 45, poz. 391, , Nr 88 poz. 961, Nr 124, poz. 1152,Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 210, poz. 2135, Nr 223, poz. 2215, z 2005r. Nr 273, poz. 2703) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/26/03 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży zmienionej uchwałą Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr V/33/03 z dnia 13 maja 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) odwołuje się ze składu Rady Społecznej Przewodniczącego Rady – Pana Wojciecha Kubraka, a w jego miejsce powołuje się na Przewodniczącego Rady Pana Zbigniewa Sokołowskiego.
2)§ 1 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „Przewodniczący Rady Społecznej – Zbigniew Sokołowski”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Kłosiński
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 27 maj 2005 11:09
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1537 razy