BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/81/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 grudnia 2019 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Na podstawie art. 35a ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172, 1696) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2019 r., poz. 511, 1571, 1815), uwzględniając plan finansowy PFRON na 2019 rok,  uchwala się,  co następuje:

§ 1. W uchwale nr V/27/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wprowadza się następującą zmianę:

            Podział środków PFRON na realizację zadań w 2019 r. w powiecie łomżyńskim określa załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                          Jan Kuczyński

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 16 sty 2020 13:49
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 613 razy