BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 grudnia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511, zm. poz. 1571) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1123) Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu łomżyńskiego.

§ 2. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego realizowana będzie na liniach komunikacyjnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, których wykaz zawiera załącznik  do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

        Przewodniczący Rady

          Jan Kuczyński

 

 

Załącznik do uchwały Nr XII/80/2019

           Rady Powiatu Łomżyńskiego

               z dnia 30 grudnia 2019 r.

 

 

Wykaz linii komunikacyjnych

 


  1. Linia nr 1: PIĄTNICA – JEDWABNE przez KOWNATY (kursuje w środy);
  2. Linia nr 2: KUPISKI STARE – NOWOGRÓD przez MĄTWICA(kursuje w soboty).

(linie funkcjonujące od stycznia do końca grudnia 2020 r., kurs jeden raz w tygodniu).

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 16 sty 2020 13:47
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 630 razy