BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 36/157/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 18 grudnia 2019 roku
w sprawie autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023

 

            Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

 § 1

 

Wprowadza się autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023 przyjętej Uchwałą Nr 32/137/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 listopada 2019 roku.

 § 2

 

Szczegółowe zmiany w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata  2020-2023 określa Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

 § 3

 

Zobowiązuje się Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego do ujednolicenia treści uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023 wraz z Załącznikami.

 § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu:                                                             Przewodniczący Zarządu:


  1. Maria Dziekońska ……………………….                        Lech Marek Szabłowski
  2. Tadeusz Góralczyk ………………….…...
  3. Kazimierz Polkowski ……………………
  4. Agnieszka Zduńczyk …………….………
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 20 gru 2019 12:11
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 690 razy