BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 36/154/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 18 grudnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w sprawie współpracy w zakresie utrzymania dróg na terenie miasta Jedwabne

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1  pkt 6  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 poz. 511, 1571, 1815) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala,  co następuje:

 § 1

Przyjmuje się porozumienie z Gminą Jedwabne w sprawie współpracy w zakresie utrzymania dróg na terenie miasta Jedwabne.

 § 2

Upoważnia się do podpisania porozumienia Starostę Łomżyńskiego i Wicestarostę Łomżyńskiego.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu:                                                           Przewodniczący Zarządu:


  1. Maria Dziekońska                                                       Lech Marek Szabłowski
  2. Tadeusz Góralczyk
  3. Kazimierz Polkowski
  4. Agnieszka Zduńczyk

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 20 gru 2019 11:39
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 493 razy