BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 9 grudnia 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Starosty Łomżyńskiego

 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) i art. 229 pkt  4 ustawy z dnia                         14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz.60, 730 i 1133), po zapoznaniu się z wynikami badania skargi przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łomżyńskiego – uchwala się, co następuje:

 § 1.

 

1.Uznać skargę na czynności Starosty Łomżyńskiego za niezasadną.

2.Uzasadnienie stanowiska Rady Powiatu Łomżyńskiego stanowi załącznik do  niniejszej uchwały.


  1. Uchwałę wraz z uzasadnieniem doręczyć osobie składającej skargę.

 §      2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                                          Jan Kuczyński

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 16 gru 2019 14:33
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 680 razy