BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 31/134/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 6 listopada 2019 roku
w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: ,,Remont odcinka drogi powiatowej nr 1914B o długości ok. 990m położonego na działce nr 166/2 – obręb Górki Sypniewo”

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1  pkt 6  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r.  poz. 511, 1571 i 1815) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala,  co następuje:

 § 1.

Przyjmuje się porozumienie z Gminą Piątnica w zakresie udzielenia pomocy finansowej na  zadanie pn: ,, Remont odcinka drogi powiatowej nr 1914B o długości ok. 990 m położonego na działce nr 166/2 – obręb Górki Sypniewo”.

 § 2.

Upoważnia się do podpisania porozumienia Starostę Łomżyńskiego i Wicestarostę Łomżyńskiego.

 § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Członkowie Zarządu:


Przewodniczący Zarządu:

 


Maria Dziekońska


……………………..


Lech Marek Szabłowski


Tadeusz Góralczyk


……………………..


Kazimierz Polkowski


……………………..


 


 


Agnieszka Zduńczyk


……………………..


 


 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 lis 2019 15:59
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 534 razy