BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 31/131/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 6 listopada 2019 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych

 

 

            Na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068, oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1693, 1716, 1815 i 2020) uchwala się, co następuje:

 

 § 1

 

Upoważnia się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Pana Krzysztofa Święckiego do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych oraz ustalonych w § 2 uchwały Nr IV/16/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 1998r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.

 § 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 




Członkowie Zarządu:


Przewodniczący Zarządu:

 


Maria Dziekońska

 

 

Lech Marek Szabłowski


Tadeusz Góralczyk

 

Kazimierz Polkowski

 

 


 

 


Agnieszka Zduńczyk

 

 


 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 lis 2019 15:52
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 541 razy