BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 30/129/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 października 2019 roku
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Starosty Łomżyńskiego do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością jednostki organizacyjnej Powiatu - Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) uchwala się, co następuje:

 § 1.

Uchyla się uchwałę Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 27/114/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Starosty Łomżyńskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki organizacyjnej Powiatu - Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 października 2019 r.

 

 Członkowie Zarządu: 

Przewodniczący Zarządu:

 


Maria Dziekońska


……………………..

 


Lech Marek Szabłowski


Tadeusz Góralczyk


……………………..

 


Kazimierz Polkowski


……………………..


 


 

 


Agnieszka Zduńczyk


……………………..


 


 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 lis 2019 15:45
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 612 razy