BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 30/125/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 października 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów wytypowanych przez Kapitułę Konkursu do otrzymania Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571, 1815) oraz § 4 ust.14 Regulaminu Konkursu „Nagroda Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIX/89/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu oraz przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki, zasady i tryb jej przyznawania uchwala się, co następuje:

§ 1

1.Na podstawie Protokołu z posiedzenia Kapituły Konkursu przyznającej Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu z dnia 23 października   2019 roku zatwierdza się listę kandydatów wytypowanych  do Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu, w następujących kategoriach:

1)  kultura,

2)  sport,

3)  inicjatywa społeczno-gospodarcza.


  1. Lista kandydatów wytypowanych do otrzymania Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu, zawierająca wysokość przyznanych nagród, stanowi załącznik   do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Rozwoju Społeczno – Gospodarczego  i Promocji   Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu:


Przewodniczący Zarządu:


Maria Dziekońska


……………………..


 

Lech Marek Szabłowski


Tadeusz Góralczyk


……………………..


Kazimierz Polkowski


……………………..


 


 


Agnieszka Zduńczyk


……………………..


 


 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 lis 2019 15:37
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 659 razy