BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 28/122/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 października 2019 roku
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łomżyńskiego raportu w wykonania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017- 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024” za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala się, co następuje:

§ 1.

 

Przyjmuje się „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywa na lata 2021 – 2024” za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r., stanowiący załącznik do uchwały.

 § 2.

 

Postanawia się przedłożyć „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywa na lata 2021 – 2021” za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Radzie Powiatu Łomżyńskiego.

 § 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łomżyńskiemu.

 § 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
Członkowie Zarządu:


Przewodniczący Zarządu:

 


Maria Dziekońska


……………………..

 


 

Lech Marek Szabłowski


Tadeusz Góralczyk


……………………..

 


Kazimierz Polkowski


……………………..


 


 

 


Agnieszka Zduńczyk


……………………..


 


 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 paź 2019 12:23
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 636 razy