BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 28/120/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 października 2019 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Łomżyńskim w 2020 roku, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat .

 

                        Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2b   ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668, 1570) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 511, 1571) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 

Powołuje się komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu, w którym będzie udzielana  nieodpłatna pomoc prawna  lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Łomżyńskim w 2020 roku , w składzie:


  1. Maria Dziekońska – przewodniczący komisji – przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego,
  2. Tadeusz Góralczyk – członek komisji – przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
  3. .Edyta Zawojska – członek komisji – Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji.

§ 2.

Regulamin pracy komisji konkursowej do zaopiniowania ofert stanowi załącznik do uchwały.

 § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu:


Przewodniczący Zarządu:

 Lech Marek Szabłowski


Maria Dziekońska


……………………..

 


 


Tadeusz Góralczyk


……………………..

 


Kazimierz Polkowski


……………………..


 


 

 


Agnieszka Zduńczyk


……………………..


 


 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 paź 2019 12:19
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 518 razy