BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 28/117/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 października 2019 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyznania Nagrody Starosty Łomżyńskiego Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży Pani Marioli Czarneckiej.

 

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571)  oraz § 3 ust. 1  Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat łomżyński stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/37/03 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 1 lipca 2003 roku  w sprawie ustanowienia „Regulaminu przyznawania  nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat łomżyński”, zmienionej uchwałą  Nr X/59/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 października 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia „Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat łomżyński” uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu  Łomżyńskiego wyraża pozytywną opinię  w sprawie przyznania Nagrody   Starosty Łomżyńskiego Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1                   w Łomży – Pani Marioli Czarneckiej  za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji  Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Członkowie Zarządu:


Przewodniczący Zarządu:

 Lech Marek Szabłowski


Maria Dziekońska


……………………..

 


 

 


Tadeusz Góralczyk


……………………..

 


Kazimierz Polkowski


……………………..


 


 

 


Agnieszka Zduńczyk


……………………..


 


 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 paź 2019 12:11
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 563 razy