BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 28/116/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 października 2019 roku
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do wstępnej oceny, weryfikacji pod względem formalnym wniosków i przedstawienia Zarządowi Powiatu kandydatów do stypendium Starosty Łomżyńskiego na rok szkolny 2019/2020.

 

Na podstawie § 8 ust.1 i 2 Regulaminu przyznawania  stypendium Starosty Łomżyńskiego stanowiącego  załącznik do uchwały Nr IX/49/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 września 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Łomżyńskiego uchwala się, co następuje:

§ 1.

 

Powołuje się Komisję Stypendialną w składzie:


  1. Maria Dziekońska - Przewodnicząca Komisji, przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego, Wicestarosta Łomżyński , 
  2. Agnieszka Zduńczyk -  Zastępca Przewodniczącej Komisji, przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego,
  3. Wiesława Masłowska -  Przedstawiciel Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji, Rodziny i Porządku Publicznego,
  4. Edyta Zawojska - Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji.

 § 2

 

Do zakresu działania Komisji Stypendialnej należy wstępna ocena, weryfikacja pod względem formalnym wniosków i przedstawienie Zarządowi Powiatu kandydatów do przyznania stypendium Starosty Łomżyńskiego  dla uzdolnionych uczniów w następujących obszarach edukacji:

  • naukowej,
  • sportowej,
  • artystycznej

§ 3.

 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

Członkowie Zarządu:


Przewodniczący Zarządu:

 


Maria Dziekońska


……………………..

 


 

Lech Marek Szabłowski


Tadeusz Góralczyk


……………………..

 


Kazimierz Polkowski


……………………..


 


 

 


Agnieszka Zduńczyk


……………………..


 


 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 paź 2019 12:09
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 646 razy