BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 27/114/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 25 września 2019 roku
w sprawie upoważnienia Starosty Łomżyńskiego do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością jednostki organizacyjnej Powiatu - Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1571) uchwala się co następuje:

 § 1.

Upoważnia się Pana Lecha Marka Szabłowskiego – Starostę Łomżyńskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem  bieżącej działalności jednostki organizacyjnej Powiatu -  Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 § 2.

Upoważnienie obowiązuje na czas nieobecności Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Członkowie Zarządu:


 

Przewodniczący Zarządu:

 


Maria Dziekońska


……………………..

 


 

Lech Marek Szabłowski


Tadeusz Góralczyk


……………………..

 


Kazimierz Polkowski


……………………..


 


 

 


Agnieszka Zduńczyk


……………………..


 


 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 1 paź 2019 11:06
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 613 razy