BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 26/109/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 20 września 2019 roku
w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie części kosztów zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36 gm. Piątnica”

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1  pkt 6  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 poz. 511) Zarządu Powiatu Łomżyńskiego uchwala,  co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porozumienie z Gminą Piątnica  w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej na pokrycie części kosztów zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00   do km 2+395,36 gm. Piątnica”.

 § 2

Upoważnia się do podpisania porozumienia  Starostę Łomżyńskiego i Wicestarostę.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                                 Przewodniczący Zarządu:                                                                  

 Maria Dziekońska - ...................                                Lech Marek Szabłowski    -  ………..

Agnieszka Zduńczyk - ...................

Tadeusz Góralczyk - ...................

 Kazimierz Polkowski -  ...................

                                                                                                          

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 wrz 2019 11:36
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 532 razy