BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 4 września 2019 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych

                                                  
                 Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.511 i 1571) oraz § 45 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/169/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego   z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4513 oraz  z 2018 r. poz. 1251, 4611) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr II/7/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku   w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych,  § 3 pkt I otrzymuje brzmienie:

W skład komisji powołuje się następujących radnych:


  1. Komisja Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa:

  • Antoni Włodkowski - Przewodnicząca Komisji
  • Andrzej Biedrzycki – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
  • Wiesław Olszewski - członek Komisji.
  • Kazimierz Polkowski – członek Komisji,
  • Tadeusz Góralczyk – członek komisji,
  • Lech Marek Szabłowski – członek Komisji,

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

 

      Przewodniczący Rady             

             Jan Kuczyński

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 11 wrz 2019 14:22
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 730 razy