BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 25/104/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 4 września 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok

 

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia   2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

 § 1

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu powiatu według Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

 § 2

 

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 2.

 § 3

 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

– dochody ogółem       – 44.766.097,00 zł, w tym: dochody bieżące – 34.037.375,00 zł,

                                                                              dochody majątkowe – 10.728.722,00 zł,

 

– wydatki ogółem         – 47.555.797,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 32.366.929,00 zł,

                                                                              wydatki majątkowe – 15.188.868,00 zł.

 § 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 § 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                         Przewodniczący Zarządu:

 Maria Dziekońska                              Lech Marek Szabłowski


  1. Tadeusz Góralczyk
  2. Kazimierz Polkowski
  3. Agnieszka Zduńczyk

 

 

 

         Załącznik Nr 2

         do Uchwały Nr 25/104/2019

         Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

         z dnia 4 września 2019 roku

 Uzasadnienie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok

 

Załącznik Nr 1  

 

Wydatki bieżace – zadania własne:

- rozdziały 75818, 60004 – rozwiązanie rezerwy ogólnej (rozdz. 75818, § 4810) z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,               w związku z wejściem ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

 

 

               Przewodniczący Zarządu

               Lech Marek Szabłowski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 wrz 2019 15:18
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 538 razy