BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 23/102/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 28 sierpnia 2019 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2019 roku

 

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2019 poz. 869) oraz Uchwały Nr XVI/92/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego – uchwala się, co następuje:

 § 1

 

Przedstawia się Radzie Powiatu Łomżyńskiego wykonanie budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2019 roku obejmujące:

  • Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 r. stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
  • Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023, (Załącznik Nr 2);
  • Informacje za I półrocze 2019 roku z wykonania planu finansowego jednostek, zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych:

      - Samorządowych instytucji kultury (Załącznik Nr 3),

      - Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży (Załącznik Nr 4).

§ 2

Informację, o której mowa w § 1, przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej   w Białymstoku, Zespół w Łomży.

 § 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Członkowie Zarządu:                                                   Przewodniczący Zarządu:

 


  1. Maria Dziekońska …………………..…. Lech Marek Szabłowski

 


  1. Tadeusz Góralczyk …………………….

 


  1. Kazimierz Polkowski ………………….

 


  1. Agnieszka Zduńczyk …………….…….

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 sie 2019 16:15
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 646 razy