BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 21/92/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 11 lipca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B dr. 667 – Sierzputy M. – Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo na odc. Stacja Śniadowo – Stare Duchny w lokalizacji 1+825,00 – 2+ 731,46”

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1  pkt 6  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 poz. 511) Zarządu Powiatu Łomżyńskiego uchwala,  co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porozumienie z Gminą Śniadowo w zakresie  udzielenia  pomocy finansowej  na wykonanie zadania pn. ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B dr. 677 – Sierzputy M. – Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo na odc. Stacja Śniadowo – Stare Duchny  w lokalizacji 1+825,00 – 2+ 731,46”.

 § 2

 

Upoważnia się do podpisania porozumienia  Starostę Łomżyńskiego i Wicestarostę.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                                      Przewodniczący Zarządu:


  1. Maria Dziekońska                                                 Lech Marek Szabłowski
  2. Tadeusz Góralczyk
  3. Kazimierz Polkowski
  4. Agnieszka Zduńczyk

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 sie 2019 14:56
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 548 razy