BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 19/87/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 26 czerwca 2019 roku
w sprawie wydania opinii w związku z rozpoczęciem procedury o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1956B Leopoldowo – Łuby Kiertany – Łuby Kurki gm. Miastkowo w lokalizacji km 0+000 – 2 + 365,32 pow. Łomżyński, woj. Podlaskie

 

Na podstawie art. 11d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 t.j.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 § 1

 

Wydaje się pozytywną opinię w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1956B Leopoldowo – Łuby Kiertany – Łuby Kurki gm. Miastkowo w lokalizacji km 0+000 – 2 + 365,32 pow. Łomżyński, woj. Podlaskie. Powyższa inwestycja stanowi inwestycję o znaczeniu lokalnym.

 

 § 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu:                                                           wz.  Przewodniczący Zarządu:


  1. Tadeusz Góralczyk                                                              Maria Dziekońska
  2. Kazimierz Polkowski
  3. Agnieszka Zduńczyk
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 lip 2019 14:48
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 657 razy