BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 19/86/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 26 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia umowy z POLAQUA Sp. z o.o., ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno – Wykonawcą budowy drogi ekspresowej S61 w zakresie trasy przejazdu transportu ciężkiego materiałów i sprzętu na potrzeby budowy ww. drogi drogą powiatową nr 1946B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 677 do granicy pasa drogowego przewidzianego pod budowę drogi ekspresowej S61

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1  pkt 6  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r.  poz. 511) Zarządu Powiatu Łomżyńskiego uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się umowę z POLAQUA Sp. z o.o., ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska 05-500 Piaseczno – Wykonawcą budowy drogi ekspresowej S61 w zakresie  trasy przejazdu transportu ciężkiego materiałów i sprzętu na potrzeby budowy w/w drogi drogą powiatową nr 1946B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 677 do granicy pasa drogowego przewidzianego pod budowę drogi ekspresowej S61.

§ 2

Upoważnia się do podpisania umowy Starostę Łomżyńskiego i Wicestarostę.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu:                                                         wz. Przewodniczący Zarządu:


  1. Tadeusz Góralczyk                                                          Maria Dziekońska 
  2. Kazimierz Polkowski
  3. Agnieszka Zduńczyk
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 lip 2019 14:43
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 529 razy