BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 17/78/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 31 maja 2019 roku
w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Łomżyńskiego za 2018 rok

 

            Na podstawie art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511), uchwala się co następuje:

 § 1

 


  1. Przyjmuje się Raport o stanie Powiatu Łomżyńskiego za 2018 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Raport o stanie Powiatu Łomżyńskiego za rok 2018 przedstawia się Radzie Powiatu Łomżyńskiego na sesji oraz poddaje debacie celem rozpatrzenia udzielenia Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego wotum zaufania.

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łomżyńskiemu.

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu:                                                             wz.  Przewodniczący Zarządu:

 Tadeusz Góralczyk……………………….                                Maria Dziekońska

 Kazimierz Polkowski…………………….

 Agnieszka Zduńczyk…………………….

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 26 cze 2019 09:02
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 554 razy