BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/40/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 10 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

 

         Na podstawie art. 271 ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 12 pkt 6 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) po zapoznaniu się  i rozpatrzeniu:

 

  • sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2018 r;
  • sprawozdania finansowego Powiatu za 2018 rok,
  • opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok,
  • informacji o stanie mienia Powiatu Łomżyńskiego,
  • stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego dotyczącej wykonania budżetu,
  • opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie absolutorium za 2018 rok – Rada Powiatu Łomżyńskiego  uchwala, co następuje:

 § 1

 

Udziela się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego absolutorium  z tytułu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2018 rok.

 § 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                     

         

                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                                    Jan Kuczyński

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 17 cze 2019 11:45
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 709 razy