BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/38/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 10 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego wotum zaufania

 

Na podstawie art.30 a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.511) uchwala się, co następuje:

 § 1.

 

Udziela się wotum zaufania  Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

 § 2.

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                          Jan Kuczyński

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 17 cze 2019 11:40
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 693 razy