BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 10 czerwca 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „NATURA-lnie LOKALNIE – kampania na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Plan operacyjny na lata 2018–2019, złożonego w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów WiejskichNa podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1.       Wyraża się zgodę na realizację projektu pn. „NATURA-lnie LOKALNIE – kampania na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Plan operacyjny na lata 2018–2019, złożonego w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

2.       Przyjmuje się łączną wysokość kosztów kwalifikowalnych dla projektu w wysokości 167.047,00 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                

                                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                                    Jan Kuczyński

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 17 cze 2019 11:22
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 685 razy