BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 21 maja 2019 roku
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z § 9 pkt 18 Statutu Powiatu Łomżyńskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXX/169/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4513 oraz z 2018 r. poz. 1523 i 4611) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się tytuł Honorowego Obywatela Powiatu Łomżyńskiego Panu Heinrich Trapp – Staroście Powiatu Dingolfing-Landau.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Kuczyński

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 24 maj 2019 14:10
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 676 razy