BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 16/74/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 21 maja 2019 roku
w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zakup materiałów potrzebnych do remontu drogi powiatowej nr 1962B Wizna – Srebrowo – Mrówki – Nieławice – Kokoszki – Guty – Kownaty na odc. dł. ok. 990m (odcinek od mostu w obrębie m. Kokoszki do przepustu w m. Nieławice).

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1  pkt 6  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 poz. 511.) Zarządu Powiatu Łomżyńskiego uchwala,  co następuje:

 § 1

Przyjmuje się porozumienie z Gminą Wizna  w zakresie  udzielenia  pomocy finansowej  na zakup materiałów potrzebnych do  remontu drogi powiatowej nr  1962B Wizna – Srebrowo – Mrówki – Nieławice – Kokoszki – Guty – Kownaty na odc. dł. ok. 990m (odcinek od mostu w obrębie m. Kokoszki do przepustu w m. Nieławice).

 § 2

Upoważnia się do podpisania porozumienia  Starostę Łomżyńskiego i Wicestarostę.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                                  Przewodniczący Zarządu:


  1. Maria Dziekońska……………………..                   Lech Marek Szabłowski
  2. Tadeusz Góralczyk…………………….
  3. Kazimierz Polkowski…………………..
  4. Agnieszka Zduńczyk…………………...
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 24 maj 2019 14:00
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 515 razy