BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 16/73/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 21 maja 2019 roku
w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Zbójna w zakresie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części kosztów zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1905B w m. Kuzie”.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1  pkt 6  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 poz. 511.) Zarządu Powiatu Łomżyńskiego uchwala,  co następuje:

 § 1

Przyjmuje się porozumienie z Gminą Zbójna  w zakresie udzielenia  pomocy finansowej   w formie dotacji celowej na pokrycie części kosztów  zadania  pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1905B  w m. Kuzie”.

  

 § 2

Upoważnia się do podpisania porozumienia  Starostę Łomżyńskiego i Wicestarostę.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu:                                                    Przewodniczący Zarządu:


  1. Maria Dziekońska……………………..                      Lech Marek Szabłowski
  2. Tadeusz Góralczyk…………………….
  3. Kazimierz Polkowski…………………..
  4. Agnieszka Zduńczyk…………………...
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 24 maj 2019 13:58
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 646 razy