BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIII / 146 /05 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 31 marca 2005 roku
w sprawie potwierdzenia kategorii drogi powiatowej nr 1966B (23506) Wizna – Sambory - Sieburczyn – Rutkowskie – Burzyn – Pluty – do drogi 1834B
Na podstawie art. 46 ust. 1 i art. 47 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1592, zm. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, zm. z 2003r. nr 162, poz. 1568, zm. z 2004r. nr 102, poz. 1055 ) w związku z art. 103 ust. 3 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, zm. nr 162, poz. 1126, z 2000r. nr 6, poz. 70, nr 12, poz. 136, nr 17, poz. 228, nr 19, poz. 239, nr 52, poz. 632, nr 95, poz. 1041, nr 122, poz. 1312, z 2001r. nr 45, poz. 497, nr 100, poz. 1084, nr 111, poz. 1194, nr 145, poz. 1623 ) Rada Powiatu, uchwala co następuje:

§ 1. Potwierdza się w związku z planowaną realizacją zadania iwestycyjnego pod nazwą:
„Przebudowa drogi powiatowej o nr 1966B (23506) Wizna – Sambory – Sieburczyn – Rutkowskie – Burzyn – Pluty – do dr. 1834B”
współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, że droga powiatowa nr : 1966B (23506) Wizna – Sambory – Sieburczyn – Rutkowskie – Burzyn – Pluty – do dr. 1834B jest zaliczona do kategorii dróg powiatowych na podstawie art. 103 ust. 3 Ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarzadowi Powiatu.

§ 3. Uchwała w chodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady
Henryk Kłosiński


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 kwi 2005 12:31
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1834 razy