BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 15/70/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 13 maja 2019 roku
w sprawie sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2019”.

 

Na podstawie art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz.2067, 2245, z 2019 r. poz.730) ), Zarząd  Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

 § 1.

Przedstawić na najbliższej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego sprawozdanie z realizacji do końca 2018 roku „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016-2019”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Członkowie Zarządu:                                                     Przewodniczący Zarządu:


  1. Maria Dziekońska……………………..                 Lech Marek Szabłowski
  2. Tadeusz Góralczyk…………………….
  3. Kazimierz Polkowski…………………..
  4. Agnieszka Zduńczyk…………………...

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 24 maj 2019 13:49
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 521 razy