BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 14/66/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 kwietnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadania pn.: 1),,Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. nr 668 o dł. ok. 2,90, gm. Jedwabne, 2),, Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1923B Kotowo Plac – Kotowo Stare – Choszczewo do drogi powiatowej nr 1962B na odc. Kotowo Plac – Stare Kotowo o dł. 1,76 km, gmina Jedwabne”

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1  pkt 6  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 poz. 511.) Zarządu Powiatu Łomżyńskiego uchwala,  co następuje:

§ 1

 Przyjmuje się porozumienie z Gminą Jedwabne  w zakresie udzielenia pomocy  finansowej na zadania pn.:

1),,Aktualizacja dokumentacji projektowej na  przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej       nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze –  dr. woj. nr 668 o dł. ok. 2,90, gm. Jedwabne,

2),, Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę  drogi powiatowej   nr 1923B Kotowo Plac – Kotowo Stare – Choszczewo do drogi powiatowej nr 1962B na odc. Kotowo Plac – Stare Kotowo   o dł. 1,76 km, gmina Jedwabne”.

 § 2

Upoważnia się do podpisania porozumienia  Starostę Łomżyńskiego i Wicestarostę.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                                      wz.  Przewodniczący Zarządu:


  1. Tadeusz Góralczyk……………………. Maria Dziekońska ……………
  2. Kazimierz Polkowski…………………..
  3. Agnieszka Zduńczyk…………………...

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 maj 2019 15:54
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 514 razy