BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 14/65/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 kwietnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI01028662 w msc. Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe” na terenie Gminy Jedwabne, na dł. odcinka ok. 1 083 m

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1  pkt 6  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 poz. 511.) Zarządu Powiatu Łomżyńskiego uchwala,  co następuje:

 § 1

 Przyjmuje się porozumienie z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej  na zadanie pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI01028662 w msc. Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową  nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe” na terenie Gminy Jedwabne, na dł. odcinka ok. 1 083 m.

 § 2

Upoważnia się do podpisania porozumienia  Starostę Łomżyńskiego i Wicestarostę.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                                           wz. Przewodniczący Zarządu:


  1. Tadeusz Góralczyk…………………….                           Maria Dziekońska
  2. Kazimierz Polkowski…………………..
  3. Agnieszka Zduńczyk…………………...

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 maj 2019 15:52
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 535 razy