BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 14/62/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 kwietnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku.

 

 

            Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) – uchwala się, co następuje: 

 § 1

 

Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres  od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                                     wz. Przewodniczący Zarządu:

 


  1. Tadeusz Góralczyk ………………                             Maria Dziekońska
  2. Kazimierz Polkowski …….…………


  1. Agnieszka Zduńczyk .……………….
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 maj 2019 15:45
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 625 razy