BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 13/59/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 10 kwietnia 2019 roku
w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Śniadowo, Powiat Łomżyński

             Na podstawie  art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca  1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) i  art. 7  ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

 § 1

 

Wyraża się pozytywną opinię w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych, niżej wymienionych, do kategorii dróg  gminnych  publicznych  w  Gminie  Śniadowo, będących przedłużeniem istniejących dróg gminnych o nr: 105909B  relacji Śniadowo – Stare Ratowo – Mężenin – Stare Jemielite, 105922B relacji od drogi powiatowej nr 1952B – Stare Szabły – Zawady i 105904B relacji  Ratowo -  Piotrowo – Żebry Kolonia – Żebry w następujący sposób:

 


  1. a) działkę nr 48/22 w obrębie Stare Ratowo i  działki  nr : 88, 89/2, 91  w obrębie Olszewo,

stanowiące  drogi wewnętrzne, zalicza się do  kategorii gminnej i są one przedłużeniem  drogi nr 105909B,


  1. b) działkę nr 55 w obrębie Stare Szabły, stanowiącą drogę wewnętrzną, zalicza się do kategorii drogi gminnej, jest ona przedłużeniem drogi  nr 105922B,  
  2. c) działkę nr 122 w obrębie Ratowo – Piotrowo. stanowiącą drogę wewnętrzną zalicza się do kategorii drogi gminnej, jest ona przedłużeniem drogi nr 105904B. 

 § 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                           

Członkowie Zarządu:                                           Przewodniczący Zarządu:                                                                  

 


  1. Maria Dziekońska…………………….. Lech Marek Szabłowski ………………….
  2. Tadeusz Góralczyk…………………….
  3. Kazimierz Polkowski…………………..
  4. Agnieszka Zduńczyk…………………...
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 maj 2019 15:30
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 569 razy