BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 13/53/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 10 kwietnia 2019 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z Uchwałą Nr 41/138/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie sposobu trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Łomżyńskiego  – uchwala się, co następuje:

§ 1

Przekazać nieodpłatnie w formie darowizny pojazdy:

1) Fiat Panda 1.1 AXA1A, VIN ZFA 16900000852860, rok produkcji 2007;

2) Fiat Panda 1.1 AXA1A, VIN ZFA 16900000486602, rok produkcji 2005;

3) Land Rover 110 SW Td5, VIN SALLDHM585A693135, rok produkcji 2004;

4) Land Rover Def. 110 SW, VIN SALLDHM88XA168812, rok produkcji 1999;

Powiatu Łomżyńskiego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratowniczej „Nadzieja” w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Zawadzka 55, z przeznaczeniem na realizację celów statutowych.

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łomży.

 § 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Członkowie Zarządu:                                              Przewodniczący Zarządu:

 

1.Maria Dziekońska .……………………...                       Lech Marek Szabłowski ………………

2.Tadeusz Góralczyk ……………………...

3.Kazimierz Polkowski ..………………….

4.Agnieszka Zduńczyk ..…………………..

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 maj 2019 15:08
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 636 razy