BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXIII/ 144 /05 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 31 marca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego
Na podstawie art.12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2004 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium z tego tytułu – uchwala się , co następuje:


§ 1. Udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2004 rok.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Henryk Kłosiński

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 kwi 2005 12:25
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1715 razy