BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 12/50/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 marca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie pomocy finansowej na realizację n/w zadania

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 pkt. 6 z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 poz. 511.) Zarządu Powiatu Łomżyńskiego uchwala,  co następuje:

 § 1

 Przyjmuje się porozumienie z Gminą Wizna w zakresie udzielenia pomocy finansowej  na realizację zadania  ,,Remont drogi powiatowej nr 1967B Zanklewo – Sieburczyn w km 3+905 – 4+255”

 § 2

Upoważnia się do podpisania porozumienia przez Starostę Łomżyńskiego i Wicestarostę.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Członkowie Zarządu:                                                    Przewodniczący Zarządu:


  1. Maria Dziekońska…………………….. Lech Marek Szabłowski ……………..
  2. Tadeusz Góralczyk…………………….
  3. Kazimierz Polkowski…………………..
  4. Agnieszka Zduńczyk…………………...

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 10 kwi 2019 12:40
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 594 razy