BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 12/48/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 marca 2019 roku
w sprawie zmiany planów finansowych zadań na 2019 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego

 

            Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

 § 1

 

Załącznik  do Uchwały Nr 8/31/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie planów finansowych zadań na 2019 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Członkowie Zarządu:                                       Przewodniczący Zarządu:

 


  1. Maria Dziekońska ………………………. Lech Marek Szabłowski ………………
  2. Tadeusz Góralczyk ……………………...
  3. Kazimierz Polkowski ..…………………..
  4. Agnieszka Zduńczyk ..…………………...

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 10 kwi 2019 12:25
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 609 razy