BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/31/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 20 marca 2019 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

                                               

    Na  podstawie art.4 ust.1 pkt 6 i pkt 19, art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku   o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r, poz.995,1000,1349,1432,2500), w związku z art.15 ust.1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2016,2435 )  uchwala się, co następuje:

 § 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIV/132/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie  powiatu  łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. U. Woj. Podl. z  2013 r., poz.30, 1601,2581 oraz z 2018r. poz.100)

        

1)  zmienia się w tabeli Lp.:40,41,124 w brzmieniu jak niżej:

 

Lp.


Nr drogi


lokalizacja


Nazwa przystanku


strona


Numer przystanku

 


 

40

 


1909BNowogród-Jankowo-Sulimy-Chmielewo-Grądy-Sławiec-Grzymały Nowogrodzkie-do dr.645

 


 

9+080

9+162


Grądy


 

L

P


 

3


41


 

11+957

11+988


Sławiec, szkoła


 

L

P


 

5


124


1949B

Szczepankowo –Czaplice-Boguszyce- dr. 677


 

2+630

2+648


 

Czaplice


 

L

P


 

1

 

2)  dodaje się w tabeli Lp.195 i 196  w brzmieniu jak niżej:

 
195


1909BNowogród-Jankowo-Sulimy-Chmielewo-Grądy-Sławiec-Grzymały Nowogrodzkie-do dr.645


 

 

13+380 13+395

 


Grzymały Nowogrodzkie


 

    P

    L


      

          6


 

 

196


1966B Wizna-Sambory-Sieburczyn-Rutkowskie-Burzyn-Pluty-do drogi 1834B


 

     16+710

     16+735


 

Pluty /skup


 

     P

     L


 

         12a

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

 § 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

           Przewodniczący Rady                                                                                            

                  Jan Kuczyński

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 26 mar 2019 15:44
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 781 razy