BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/30/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 20 marca 2019 roku
w sprawie przekazania Gminie Nowogród zarządu drogą powiatową nr 1904B Łomża – Szablak – Nowogród w części od skrzyżowania z ul. Łomżyńską do skrzyżowania z ul. Stara Grobla w Nowogrodzie

   

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995, 1000, 1349, 1432, 2500) w związku z art. 19 ust. 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r.  o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przekazanie Gminie Nowogród zarządu drogą powiatową nr 1904B  Łomża – Szablak – Nowogród w części od skrzyżowania z ul. Łomżyńską do skrzyżowania   z ul. Stara Grobla w Nowogrodzie (odcinek o długości ok. 500 m) na okres 7 lat.

§ 2

Szczegółowe zasady przekazania zarządu określonego w §1 uchwały określi porozumienie   z Gminą Nowogród.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady                                            

       Jan Kuczyński

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 26 mar 2019 15:41
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 787 razy