BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/27/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 20 marca 2019 roku
w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Na podstawie art. 35a ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018 poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192, 2354) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2018 poz. 995, 1000, 1349, 1432, 2500) uwzględniając plan finansowy PFRON na 2019 rok,  uchwala się,  co następuje:

§ 1. Określa się zadania wskazane w załączniku do uchwały, na które przeznacza się środki PFRON przypadające dla powiatu łomżyńskiego w 2019 r

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                           Jan Kuczyński

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 26 mar 2019 15:33
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 772 razy