BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 11/43/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 20 marca 2019 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łomży, stanowiący  załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łomżyńskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 roku.

                                                                                     

 Przewodniczący Zarządu:

 Lech Marek Szabłowski

 

Członkowie Zarządu:                                          


  1. Maria Dziekońska ………..……….                           
  2. 2. Agnieszka Zduńczyk ………………..
  3. Tadeusz Góralczyk ………….………
  4. Kazimierz Polkowski ……………….
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 26 mar 2019 15:49
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 719 razy