BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXII/142/05 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 21 marca 2005 roku
w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, zm. z 2003 r. Nr 162, poz.1568, zm. z 2004 r. Nr 102, poz.1055) uchwala się , co następuje:

§ 1


Odwołać na uzasadniony wniosek Starosty Łomżyńskiego z członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Pana Witolda Szerszenia.

§ 2

Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Henryk KŁOSIŃSKI
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 24 mar 2005 15:17
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1683 razy