BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 9/37/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 22 lutego 2019 roku
w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie pomocy finansowej na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI01028662 w msc. Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe”.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1  pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r., poz. 995, 1000, 1349, 1432, 2500) Zarząd  Powiatu Łomżyńskiego uchwala,  co następuje:

 § 1

 Przyjmuje się porozumienie z Gminą Piątnica w sprawie pomocy finansowej na zadanie pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI01028662 w msc. Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B  na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe” na terenie Gminy Piątnica, na dł. odcinka ok. 1 312m.

 § 2

Upoważnia się do podpisania porozumienia  Starostę Łomżyńskiego i Wicestarostę.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Członkowie Zarządu:                                                       Przewodniczący Zarządu:


  1. Maria Dziekońska……………………..                         Lech Marek Szabłowski
  2. Tadeusz Góralczyk…………………….
  3. Kazimierz Polkowski…………………..
  4. Agnieszka Zduńczyk…………………...
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 mar 2019 14:26
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 559 razy