BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 9/36/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 22 lutego 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

          Na podstawie art. 235, art. 236, art. 237, art. 257, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

 § 1

 

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 728.080,00 według Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

 § 2

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu powiatu według Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

  • zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 728.080,00 zł,
  • dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących.

 § 3

 

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3.

 § 4

 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

– dochody ogółem      – 38.657.391,00 zł, w tym: dochody bieżące – 32.151.558,00 zł,

                                                                            dochody majątkowe – 6.505.833,00 zł,

 

– wydatki ogółem        – 39.455.600,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 29.221.130,00 zł,

                                                                            wydatki majątkowe – 10.234.470,00 zł.

 § 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 § 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Członkowie Zarządu:                                                                    Przewodniczący Zarządu:

 


  1. Maria Dziekońska .……………………...                               Lech Marek Szabłowski
  2. Tadeusz Góralczyk ……………………...
  3. Kazimierz Polkowski ..………………….
  4. Agnieszka Zduńczyk ..…………………..

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 mar 2019 14:23
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 574 razy