BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 9/34/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 22 lutego 2019 roku
w sprawie podjęcia działań mających na celu nabycie na rzecz Powiatu Łomżyńskiego części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Łomża 1, jednostce ewidencyjnej miasto Łomża.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432, 2500), art. 11 ust. 1, art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270) w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000 roku w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, zmienionej uchwałą Nr XIV/75/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 roku oraz uchwałą Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 04 grudnia 2013 roku, uchwala się co następuje:

 § 1

Podjąć działania mające na celu nabycie na rzecz Powiatu Łomżyńskiego części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Łomża 1, jednostce ewidencyjnej miasto Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 10129, będącej własnością Województwa Podlaskiego a niezbędnej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

 § 2

Traci moc uchwała Nr 66/234/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z 09 marca 2017 roku w sprawie podjęcia działań mających na celu nabycie na rzecz Powiatu Łomżyńskiego części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Łomża 1, jednostce ewidencyjnej miasto Łomża.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                                     Przewodniczący Zarządu

 

Maria Dziekońska …………….……………......                  Lech Marek Szabłowski

 Tadeusz Góralczyk …………..………………..

 Kazimierz Polkowski ………………….………

 Agnieszka Zduńczyk …………………………..

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 mar 2019 14:10
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 838 razy