BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 8/28/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 31 stycznia 2019 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i złożenia oświadczenia woli w tym zakresie.

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, 1000,1349,1432, 2500)  uchwala się, co następuje:

  § 1

 Upoważnia się Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą  w Łomży Pana Stanisława Studenckiego do dysponowania  na cele budowlane nieruchomością położoną w miejscowości Rogienice Wielkie, powiat kolneński, o nr 271/1, stanowiącą własność Powiatu Łomżyńskiego, w tym do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania tą nieruchomością na cele budowlane.

 § 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Członkowie Zarządu:                                             Przewodniczący Zarządu:

 


  1. Maria Dziekońska …………                      Lech Marek Szabłowski
  2. Tadeusz Góralczyk …………..
  3. Kazimierz Polkowski ………...
  4. Agnieszka Zduńczyk …………
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 13 lut 2019 14:52
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 580 razy